• VÅR VISION

    OM OSS

Vår vision

Good2go.Travel är resultatet av ett omfattande arbete där vi har tagit fram utbildningar särskilt anpassade för dagens utmaningar för unga resande. Vår vision är att våra utbildningar skall bli en naturlig del av de resandes förberedelser innan resan för att skapa maximal trygghet och säkerhet, antingen genom att köpa en utbildning själv eller genom att man får en utbildning i gåva.

Om oss

Vårt expert team har en sammanlagd mycket stor erfarenhet av att resa, både privat och tjänsten. Vi har tillsammans varit i över 100 länder och vistats i alla klimat, vi har jobbat i högriskområden med pågående konflikter och vi har rest under långa tidsperioder. Vi har också olika bakgrund och djupare kunskap inom våra respektive specialområden. I dagens värld med stora utmaningar vad gäller säkerhet och klimatpåverkan är det viktigt med en ständig uppdatering inom aktuella områden för att möta nya hotbilder och förändringar vilket vi jobbar ständigt med.

Värderingar

Good2Go är inte bara ett säkerhetsprojekt med en vision och affärsidé. Vi värnar om våra anställda med kontinuerlig motivation och tar hand om våra kunder på allra bästa sätt. Med vårt säkerhetstänk och vår expertis bidrar vi till ett mer upplyst samhälle där människan är förberedd på eventuella händelser på resande fot. Tillsammans driver vi ett projekt där människor får växa både som individer och som ett lag. 

Denna sidan använder sig av cookies, genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies